אודות סטאר קלין

          

ההצלחה העסקית של הרשת נובעת מצירוף נכון של שלשה גורמי מפתח :

 רמת ידע ומקצועיות גבוהה - 
  באות לידי ביטוי בהתאמת החומרים והאמצעים לסוגי הבדים 
  טיפולים התאמה זו משמרת את איכות הבגד, המרקם והצבע
  שלו.

 שימוש בציוד עבודה חדיש -
  מאפשר את ביצוע העבודה בפרקי זמן קצרים יותר דבר המסייע למניעת בלאי מוגבר של הבגד וכן יעילות גבוהה
  שמפחיתה את זיהום סביבה.

 התאמה טובה ללקוח  -
  מבחינת מחירים לסוגי העבודה השונים וכן בשעות מיוחדות לאיסוף ומסירת פריטים עד לבית הלקוח. כל אלה יחד
  מבטאים היענות גבוהה והתאמה טובה לצרכי הלקוח ומובילים לשביעות רצון גבוהה מאוד.